scale學術活動

 

行政程序法逐條釋義研討會(第一梯次)

時間:2021年8月21日(星期六)

地點:採行線上視訊會議

因線上視訊研討會名額有限,已完成報名者將於110.08.18(三)收到視訊網址

議程表                              報名網址

 

 

回頂端